เปิดราคา Yamaha R6 2017 ที่ UK
22/01/2017
ShowMocyc (114 articles)
Share

เปิดราคา Yamaha R6 2017 ที่ UK

Yamaha ได้ประกาศราคา Yamaha R6 ปี 2017 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 10,999 ปอนด์ หรือราวๆ 479,XXX บาท ซึ่งหากนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราในปีนี้ Made in Japan ราคาน่าจะถูกกว่า UK หรืออาจเทียบเท่าก็ได้ เนื่องจากปีนี้ เป็นปีที่ภาษีเจแทปป้า หรือภาษีนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นจะเป็น 0% นั่นก็หมายความว่า สินค้าที่นำเข้าจากญี่ปุ่นทุกชนิด จะปลอดภาษีนั่นเอง แต่!!!!!!!!!!!! อย่ารีบดีใจไป ถึงแม้ภาษีนำเข้าจะเป็น 0% แต่บ้านเรายังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม, สรรพสามิตร ซึ่งจะเป็นตัวแปรผันราคาตัวรถให้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับ

ShowMocyc

ShowMocyc

รถไม่ได้คุยกัน คนต่างหากที่คุยกัน