Archive

เชื่อว่าหลายคนมีความฝัน ไม่ว่าหญิงหรือชาย ซึ่งเชื่อว่าความฝันของใครหลายๆคน ต้องมี Bigbike ไว้ครอบครองสักคัน

เมื่อช่วงงาน Motor Expo2016 ที่ผ่านมา หลายคนคงทราบข่าว หรือได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับรถ Vespa ที่นำกลับมาผลิตอีกครั้ง